Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Haziran 2020

Burslar

BURSLAR

Diş hekimliği öğrencilerinin, diş teknisyenliği öğrencilerinin, diş hekimliği sektöründe faaliyet gösteren yardımcı elemanların yüksekokul öğrencilerinin derneğimiz burs yönetmeliği şartlarını yerine getirenleri arasından burs komisyonumuz aracılığı ile burslar verilecektir.

DİNAMİK DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ BURSLARI

   Dinamik Diş Hekimliği Derneği olarak, diş hekimliği diş hekimliği yardımcılığı ve diş teknisyenliğine adım atma yolunda eğitimlerine başlayan adaylara karşılıksız burs verilecektir.

          BURS KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.
 3. Maddi imkandan mahrum olmak: I.Gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren bir işte çalışmamak. II.Bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak.
 1. Devlet üniversitelerinde okuyor olmak.
 2. Öncelik belgesi sahibi olmak:
 1. Şehit veya gazi çocukları.
 2. Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40′ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (Devlet Hastanesinden alınacaktır)
 3. Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacaktır)
 4. Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar (Darüşşafaka Lisesinden alınacaktır)
 5. Milli olmuş Amatör sporcular (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır)
 6. Anne ve-veya babası vefat edenler (Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
 7. Anne ve babası kanunen ayrı olanlar (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır – Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 8. Başarılı olmak :I.Yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte giriş puan sırasına göre önde olmak.II.Ara sınıflarda olanlar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

BAŞVURU BİÇİMİ

Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencileri eğitim aldıkları üniversite fakültelerine ve derneğimizin web saysafında bulunan ‘burs istek formu’nu doldurarak başvuru yapabilirler. Burs başvuru tarihi fakültelerin açılış tarihi itibari ile ilk 1ay içinde tamamlanacaktır.

 BURS KOMİSYONU

Derneğimiz yönetim kurulunun belirleyeceği 3 kişiden oluşturulacaktır.

 BURSİYER SEÇİMİ

Dinamik Diş Hekimliği Derneği’nce oluşturulan Burs Komisyonları(*) müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre, burs sayısı kadar asil ve iki katı kadar yedek aday seçerek, seçilen adayların belgelerini (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir)(*) komisyon üyelerince imzalanmış bir tutanak ekinde Dinamik Diş Hekimliği Derneği’ne göndereceklerdir. Sonuçlar Dinamik Diş Hekimliği Derneği’nce burs kazanan öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BURS İÇERİĞİ

8 ay boyunca bursiyerlerin bildirdikleri hesaba 125 TL yatırılacaktır.Yani yıllık burs bedeli 1000 TL’dir. Bursiyerler sosyal aktivitelerle bir araya getirilecektir.

BURSUN KESİLMESİ

1- Beyan edilen bilgilerin herhangi birinin hakikate aykırı olması durumunda,

2- Öğrencinin öğretim kurumunda başarısız olduğu tespit edilmesi durumunda,

3- Sınıf tekrarı yapılması durumunda,

4- Öğretim kurumundan en az 1 yarı yıl izin alınması ve kayıt dondurulması durumunda,

5- Öğrencinin anarşi ve terör olaylarına karışması öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunması durumunda,

6- Öğretim kurumundan disiplin cezası alması durumunda,bursu iptal edilir.

EKLENECEK BELGELER

 • Başvuru dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah belgesi,
 • Öğrenci Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • Varsa Öncelik Belgesi,
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,
 • https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi)
 • Banka hesap numarası.